OM COSTRUZIONI MECCANICHE MOD. LLP

 • Peso da 240 a 370
 • Versione da 180 a 300
 • Lama da 180 a 300

OM COSTRUZIONI MECCANICHE MOD. LL

 • Peso da 120 a 230
 • Versione da 120 a 220
 • Lama da 120 a 220

GIACCAGLIA MOD. LDA

 • Peso da 125 a 255
 • Versione da 140 a 250
 • Lama da 140 a 250

DEL MORINO MOD. LL

 • Peso da 150 a 320
 • Versione da 140 a 300
 • Lama da 140 a 300

ANGELONI MOD. RL

 • Peso da 220 a 250
 • Versione RL22/RL25
 • Lama da 220/250

ANGELONI MOD. RLL-DS

 • Peso da 160 a 210
 • Versione RL16/18/20 DS
 • Lama da 160/200